Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 41-2016)

Gepubliceerd op: 12 oktober 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 12 oktober
Avond:
•  Wethouder Mariette de Visser en wethouder Herwil van Gelder: raadsinformatieavond Sociaal Domein BMWE (Schierstee Wehe-den Hoorn)

Donderdag 13 oktober
Ochtend:
•  Wethouder Mariette de Visser en wethouder Herwil van Gelder: portefeuillehouderoverleg Jeugd en WMO  (Winsum)
•  Wethouder Herwil van Gelder: portefeuillehouderoverleg Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit VGG (Ten Boer)
Middag:
•  Wethouder Kor Berghuis: portefeuillehouderoverleg met wethouders van Beheer & Onderhoud (Winsum)
•  Wethouder Mariette de Visser: bestuurlijk overleg WMO in BMWE-DAL verband (Delfzijl)
•  Wethouder Mariette de Visser:  traject aanbesteding Publiek Vervoer (Uithuizen)
Avond:
•  College: extra raadsvergadering over de herindeling (gemeentehuis)

Vrijdag 14 oktober
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Burgemeester Koos Wiersma: Veiligheidsoverleg burgemeesters provincie Groningen (Groningen)
•  Wethouder Kor Berghuis: vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen (Slochteren)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering  Algemeen en Dagelijks Bestuur PG&Z Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma, wethouder Kor Berghuis en wethouder Mariette de Visser: aanwezig bij de officiële doop van de tulp "Tulipa Verhildersum" (Leens)

Dinsdag 18 oktober
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Welstandscommissie Libau (Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst Kerstvloed 1717 (Groningen)
•  College: spreekuur (dient een week van te voren te worden aangevraagd) (gemeentehuis)

Terug naar boven