Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 39-2016)

Gepubliceerd op: 27 september 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 28 september
Ochtend:
•  Wethouder Mariette de Visser: portefeuillehouderoverleg Ommelander Samenwerkingsmodel (WMO) (Scheemda)

Donderdag 29 september
Ochtend:
•   Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Stichting Bomenwacht Groningen (Hoogkerk)
•   Burgemeester Koos Wiersma: vergadering begeleidingscommissie 'afhandeling schademelding buiten voormalig schadecontour' (Groningen)
•   Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Begeleidingsgroep 'onderzoek oorzaken schade aardbevingsgebied (Groningen)
•   Wethouder Mariette de Visser: portefeuillehouderoverleg Werk en Inkomen VGG (Ten Boer)
Middag:
•   Werkbezoek college- en raadsleden aan Heiploeg (Zoutkamp)
•   Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Mariette de Visser: aanwezig bij de Start van één uitvoerings-organisatie( SW-bedrijf Ability, Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen) (Uithuizen)
•   Burgemeester Koos Wiersma: : vervolgbijeenkomst 'Gemeentelijke herindeling Noord-Groningen' (provinciehuis)
•   Wethouder Herwil van Gelder: Stuurgroep Woon en Leefbaarheidsplan  (Appingedam)
•   Wethouder Herwil van Gelder: afscheidsreceptie Joop van der Vlugt (bestuurder Elker - het Poortje) Groningen
Avond:
•   Wethouder Herwil van Gelder: informatiebijeenkomst over de Groninger Jeugdhulp voor raadsleden (Veendam)

Vrijdag 30 september
Ochtend:
•   Wethouder Herwil van Gelder: Bestuurlijk Overleg wethouders Jeugd (Groningen)
•   Wethouder Mariette de Visser:  Kringdag Vrouwelijke Bestuurders (Uithuizen)

Zaterdag: 1 oktober
Ochtend:
•   Burgemeester Koos Wiersma: opening open dag brandweer Zoutkamp
Middag:
•   Burgemeester Koos Wiersma: opening expositie kunstproject (Verhildersum Leens)
•   Burgemeester Koos Wiersma: bezoekt een echtpaar dat 65 jaar is gehuwd

Maandag 3 oktober
Ochtend:
•   Wethouder Kor Berghuis: jaarlijks overleg met vuilverwerkingsbedrijf Omrin (gemeentehuis)
Middag:
•   Burgemeester Koos Wiersma: vergadering bestuurlijke stuurgroep NCG (Delfzijl)
•   Burgemeester Koos Wiersma: vergadering begeleidingsgroep  'onderzoek oorzaken schade aardbevingsgebied' (Delfzijl)
•   Wethouder Kor Berghuis: bestuurlijk overleg Veiligheid, Toezicht en Handhaving (Groningen)
•   Wethouder Mariette de Visser en wethouder Herwil van Gelder: portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein (Winsum)
•   Wethouder Mariette de Visser: portefeuillehouderoverleg Participatie (Winsum)
•   Wethouder Mariette de Visser: vergadering stuurgroep geïntegreerd kindcentrum (GKC) Leens (gemeentehuis)
Avond:
•   Werkbezoek college- en raadsleden aan Centrum Veilig Wonen (CVW) Appingedam

Dinsdag 4 oktober
Ochtend:
•   College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•   Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Welstandscommissie Libau (Groningen)
•   College: spreekuur (dient een week van te voren te worden aangevraagd) (gemeentehuis)
Avond:
•   Wethouder Herwil van Gelder: informatiebijeenkomst over de Groninger Jeugdhulp voor raadsleden (Delfzijl)

Terug naar boven