Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 38 -2018)

Gepubliceerd op: 19 september 2018

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 20 september
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser: dagelijks bestuur Werkplein Ability (Uithuizen)
• Wethouder Anne Marie Smits: werkbezoek aan Kids2B (Onderdendam)
• Wethouder Anne Marie Smits: bestuurlijk overleg portefeuillehouders Cultuur BMWE met gedeputeerde Staghouwer (Groningen)
Avond:
• College: excursie met de stuurgroep Lauwersmeer in het Lauwersmeergebied (start Lauwersoog)

Vrijdag 21 september
Ochtend:
• Wethouder Mariette de Visser: opening Taalhuizen De Marne en Bedum (Bedum)
• Wethouder Anne Marie Smits: bestuurlijke bijeenkomst wethouders Jeugd(Groningen)
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis: vergadering algemeen bestuur Regio en Toekomstperspectief Groningen (Groningen)

Maandag 24 september
Ochtend:
• Wethouder Berghuis:  jaarlijks overleg Omrin (Leens)
• Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Anne Marie Smits: portefeuillehoudersoverleg  Sociaal Domein (Winsum)
Avond:
• College: dorpenoverleg Hornhuizen-Kloosterburen-Molenrij

Dinsdag 25 september
Ochtend:
• College: gezamenlijke collegevergadering BMWE (Bedum)
• College: collegevergadering (Leens)
• College: schuift aan bij het eten met bewoners in Zonnehuisgroep (Leens)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering stuurgroep Herindeling (Winsum)
• College: spreekuur (Leens)
Avond:
• College: Raadsvergadering (Leens)

Woensdag 26 september
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: bestuursvergadering Routebureau (Groningen)
• Wethouder Mariette de Visser: Visserijoverleg (Groningen)
• Wethouder Anne Marie Smits: vergadering dagelijks bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten (Dokkum)
Avond:
• College: raadsklankbordgroep BMWE-gemeenten (Uithuizen)

Terug naar boven