Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 3-2017)

Gepubliceerd op: 17 januari 2017

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 19 januari
Ochtend:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering VNG subcommissie Jeugd (Utrecht)
Avond:
•  College: raadsinformatieavond (gemeentehuis)

Vrijdag 20 januari
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Herwil van Gelder: aanwezig bij werkbezoek van gedeputeerde Patrick Brouns (Lauwersoog)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering 1e bijeenkomst Bestuurlijk Netwerk 42 jeugdregio's (Driebergen)

Zaterdag 21  januari
•  Wethouder Kor Berghuis: Volleybaltoernooi Merna (Leens)

Maandag 23 januari
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis: bestuurlijk overleg activiteiten Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur (Uithuizen)

Dinsdag 24 januari
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Mariëtte de Visser: overleg Stuurgroep herindeling BMWE-gemeenten (Leens)
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Begeleidingsgroep Onderzoek Oorzaken schade (Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst met gedeputeerde Fleur Gräper over gebouwd erfgoed in relatie tot Provinciale Omgevingsverordening (provinciehuis)
•  Het college heeft spreekuur (gemeentehuis)

Woensdag 25 januari
Ochtend:
•  Wethouder Mariëtte de Visseren wethouder Herwil van Gelder: voorlezen aan peuters tijdens het Nationaal Voorleesontbijt Peuterspeelzalen
•  Burgemeester Koos Wiersma: politieoverleg van het Basisteam Ommelanden West (Leek)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering klankbordgroep Bibliotheekwerk (Ten Boer)
•  Wethouder Herwil van Gelder: bestuurlijke bijeenkomst RIGG over financiële prognose (Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Kerstvloed 1717 (Groningen)

Terug naar boven