Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 27-2016)

Gepubliceerd op: 05 juli 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 6 juli
Ochtend:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten (Delfzijl)
Avond:
•  Wethouder Kor Berghuis: informatieavond ontwerp instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Ministerie van Economische Zaken (Hotel Ekamper, Radsweg 12, Oosteinde/Roodeschool)

Donderdag 7 juli
Ochtend:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering StuurgroepPLUS MEDAL (Appingedam)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehoudersoverleg Wmo in BMWE-DAL verband (Delfzijl)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Stuurgroep Krimp & Leefbaarheid (provinciehuis Groningen)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: overleg cliëntenraden (SoZaWe en WSW) en bestuurders  (Winsum)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Stuurgroep Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (provinciehuis Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder en wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehoudersoverleg Jeugd/WMO (Winsum)
•  Wethouder Kor Berghuis: Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Waterbedrijf Groningen (Groningen)
Avond:
•  Wethouder Kor Berghuis: informatieavond ontwerp instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Ministerie van Economische Zaken (Hotel Spoorzicht, Molenweg 11, Loppersum)

Vrijdag 8 juli
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis: vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Algemeen Bestuur PG&Z Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: Bestuurlijke Conferentie PG&Z Veiligheidsregio Groningen (Groningen)

Zaterdag 9 juli
Middag:
•  Wethouder Kor Berghuis: geeft Startschot Ronde van Kloosterburen (Kloosterburen)

Zondag 10 juli
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: opening expositie in molen Hollands Welvaart (Mensingeweer)

Maandag 11 juli
Ochtend:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: wethoudersoverleg met het OV-Bureau Groningen Drenthe over de ontwikkeling van het Publiek Vervoer in de komende jaren (Uithuizen)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Stuurgroep SWING (Jeugdbescherming Noord in Assen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Kerstvloed 1717 (Groningen)

Dinsdag 12 juli
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  College: spreekuur (dient een week van te voren te worden aangevraagd) (gemeentehuis)
Avond:
•  College: Extra raadsvergadering (jaarrekening, grondnota, kadernota, gaswinning) (gemeentehuis)

Terug naar boven