Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 26-2017)

Gepubliceerd op: 28 juni 2017

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 29 juni
Ochtend:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Cultuur, Sport, Gezondheid, Welzijn en Jeugdzorg VGG (Ten Boer)
Middag:
•  Wethouder Kor Berghuis: bespreking status jaarrekening controle De Vallei (gemeentehuis)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: bijeenkomst Samenwerken aan de toekomst van MBO-jongeren in noordoost Groningen (Groningen)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: symposium Nvtz bij Klooster&Buren (Kloosterburen)
•  Burgemeester Koos Wiersma: gesprek/interview met een leerling van het H.N. Werkman Stadslyceum voor de schoolopdracht: beroepeninterview (gemeentehuis)
•  Wethouder Kor Berghuis: algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van N.V. Waterbedrijf Groningen (Groningen)
Avond:
•  Burgemeester Koos Wiersma: bijeenkomst VGG Leergang Taaie thema's (Eelde)

Vrijdag 30 juni
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Wethouder Kor Berghuis: vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen (Veendam)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: opening tentoonstelling maakplaats (Bibliotheek Leens)
•  Wethouder Kor Berghuis: aandeelhoudersvergadering van NV Fryslân Miljeu (Harlingen)
•  Wethouder Kor Berghuis: vrijwilligersavond zwembad (Leens)

Zaterdag 1 juli
•  College: raadsexcursie (diverse locaties gemeente De Marne)

Maandag 3 juli
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: politieoverleg (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: opening kerk Pieterburen in het kader van 'Het Grootste museum van Nederland' (Pieterburen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: overleg met de lector Kindermishandeling (gemeentehuis)
•  Wethouder Herwil van Gelder: overleg kwartaalafstemming Stichting en Biblionet (gemeentehuis)
•  Wethouder Herwil van Gelder: bestuurlijk overleg gemeente en Woningstichting Wierden en Borgen (gemeentehuis)
Avond:
•  Burgemeester Koos Wiersma: overleg presidium (gemeentehuis)

Dinsdag 4 juli
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering BMWE-burgemeesters (gemeentehuis)
•  Burgemeester Koos Wiersma: bestuurlijke kick-off met de portefeuillehouders van het project JZ OOV herindeling (gemeentehuis)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: gesprek/interview met een student aan de NHL (gemeentehuis)
•  College: spreekuur (gemeentehuis)

Woensdag 5 juli
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: overleg met de brandweercommandant (gemeentehuis)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering DB en AB Vereniging Waddenzeegemeenten (Harlingen)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst Vroegsignalering en (jeugd)verslavingszorg in het landelijk gebied (Roden)
Avond:
•  Burgemeester Koos Wiersma: woont de oefening van de blusgroep brandweer Wehe-den Hoorn bij (Wehe-den Hoorn)
•  Wethouder Kor Berghuis: heeft overleg met de buren van vuilstort Usquert (Usquert)

Terug naar boven