Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 23-2016)

Gepubliceerd op: 06 juni 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 8  juni
•  College: VNG Jaarcongres (Haarlemmermeer)

Donderdag 9  juni
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis: Netwerkbijeenkomst Sportplein Groningen (Marum)
Middag:
•  Wethouder Mariette de Visser:  bijeenkomst bestuurlijke regiegroep Kennisplatform Kindvoorzieningen (Middelstum)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering bestuurlijke kopgroep Bibliotheekwerk (provinciehuis Groningen)

Vrijdag 10  juni
Ochtend:
•  Wethouder Herwil van Gelder: Bestuurlijk Overleg wethouders Jeugd (Groningen)
Middag:
•  Wethouder Kor Berghuis: aanwezig bij opening windmolenfabriek E.A.Z. Wind  (Hoogezand)
•  Wethouder Mariette de Visser: aanwezig bij 10-jarig jubileum Flexbus (rondvaart Groningen/Garnwerd)
•  Wethouder Herwil van Gelder: kennismakingsgesprek met bestuurder Jeugdbescherming Noord (Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (stadhuis Groningen)

Zaterdag 11  juni
Middag:
•  Wethouder Kor Berghuis: opening pannakooi Zeester samen met de Garnalenkoningin (Zoutkamp)

Maandag 13  juni
Middag:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: bijeenkomst 12 Groninger gemeenten en 5 zorgaanbieders (de zogenaamde pijlerpartners) inzake de transformatie van begeleiding en dagbesteding
Avond:
•  Burgemeester Koos Wiersma: presidiumvergadering (gemeentehuis)
•  Wethouder Kor Berghuis: overleg met bestuur voetbalverenigingen (Kloosterburen)

Dinsdag 14  juni
Ochtend:
•  Collegevergadering
Middag:
•  College: Expeditie Lauwersoog
•  College: spreekuur
•  Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst Kerstvloed 2017 (Waterschap Noorderzijlvest in Groningen)
Avond:
•  Herwil van Gelder: overleg met bestuurders van Ulrum 2034 (gemeentehuis)

Terug naar boven