Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 22-2018)

Gepubliceerd op: 30 mei 2018

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 31 mei
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Bomenwacht (Hoogkerk)
• Wethouder Kor Berghuis: portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit Vereniging van Groninger Gemeenten (Ten Boer)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: Bestuurlijke Stuurgroep NCG (Overschild)
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Mariëtte de Visser: Toogdag Vereniging van Groninger Gemeenten (Hoogkerk)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Algemeen Bestuur Vereniging Groninger Gemeenten (Hoogkerk)

Vrijdag 1 juni
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: burgemeestersbijeenkomst (Lelystad)
• Wethouder Kor Berghuis en wethouder Anne Marie Smits: opening zonnedak PCR Hooglandster Energie Coöperatie (Zuurdijk)
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis: vergadering algemeen bestuur Regio en Toekomstperspectief (Groningen)

Zaterdag 2 juni
Ochtend:
• Wethouder Kor Berghuis: geeft het startschot van de Triathlon Leensterlus van de Stichting Leefbaarheid Leens (zwembad Leens)

Zondag 3 juni
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis: gaat naar het evenement Zeester artiestenvoetbal (sportpark Zoutkamp)

Maandag 4 juni
Ochtend:
• Wethouder Kor Berghuis en wethouder Mariëtte de Visser: stuurgroep Werken aan de Dorpen (#WadD) (gemeentehuis)
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein (Winsum)
Avond:
• Wethouder Kor Berghuis en wethouder Mariëtte de Visser: Dorpenmarkt Werken aan de Dorpen (Leens)

Dinsdag 5 juni
Ochtend:
• College: gezamenlijke collegevergadering BMWE (Winsum)
• College: collegevergadering (Leens)
Middag:
• College: spreekuur
Avond:
• Wethouder Kor Berghuis: presidiumvergadering (Leens)

Woensdag 6 juni
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis: projectgroep Middelen BMWE (Bedum)
• Wethouder Anne Marie Smits: overleg Waddenzee Werelderfgoed met gedeputeerde Kielstra (provincie Friesland) en burgemeester Ineke van Gent (gemeente Schiermonnikoog) (Leeuwarden)

Terug naar boven