Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 20-2017)

Gepubliceerd op: 18 mei 2017

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 18 mei
Ochtend:
• Wethouder Kor Berghuis: portefeuillehoudersvergadering Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit van de VGG (Ten Boer)
• Wethouder Mariëtte de Visser: bijeenkomst portefeuillehouders, beleidsmedewerkers en Pijlerpartners WMO (Middelstum)
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Herwil van Gelder: Krimpcafé Ruimte in zorg van Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (Een)
Avond:
• College: extra raadsvergadering over de herindeling (gemeentehuis)

Vrijdag 19 mei
Ochtend:
• Wethouder Herwil van Gelder: is aanwezig bij het werkbezoek van de gemeente Het Bildt aan Coöperatie Klooster&Buren (Kloosterburen)

Zaterdag 20 mei
• Wethouder Kor Berghuis: is aanwezig bij de opening van de expositie "op toonhoogte" in expositieruimte Grand Café/Galerie 't Schathuys (Leens)
• Wethouder Kor Berghuis: doet de prijsuitreiking van het voetbaltoernooi van v.v. Kloosterburen (Kloosterburen)

Maandag 22 mei
Ochtend:
• Wethouder Mariëtte de Visser: overleg over de Flexbus (gemeentehuis)
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis, wethouder Herwil van Gelder en wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehoudersvergadering wethouders Sociaal Domein en Financiën BMWE-gemeenten (Winsum)
• Wethouder Herwil van Gelder en wethouder Mariëtte de Visser: feestelijk moment hoogste punt bouw Samenwerkingsschool Ichthus (Zoutkamp)
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering van de Raad van Commissarissen van de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) (Lauwersoog)
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis: algemene vergadering van aandeelhouders van de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) (Lauwersoog)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma: is aanwezig bij de uitreiking van de Tine Clevering-Meijer Prijs 2017 door Commissaris van de Koning René Paas (Groningen)

Dinsdag 23 mei
Ochtend:
• College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: overleg Gedeputeerde Staten met het Dagelijks Bestuur van de VGG (Groningen)
• Het college heeft spreekuur (gemeentehuis)
• Wethouder Herwil van Gelder vergadering Stuurgroep Werelderfgoedcentrum (Groningen)
Avond:
• College: raadsvergadering (gemeentehuis)

Woensdag 24 mei
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: overleg met de brandweercommandant (gemeentehuis)
• Wethouder Mariëtte de Visser: bestuurlijk overleg WMO (Delfzijl)
• Wethouder Kor Berghuis en wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst over snel internet (Groningen)
Middag:
• Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Bestuurlijk Platform bibliotheekwerk (Groningen)

Terug naar boven