Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 20-2016)

Gepubliceerd op: 17 mei 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 18 mei
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma heeft een vergadering van de Raad van Commissarissen van de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) (Havenkantoor Lauwersoog)
•  Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis hebben een Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) (Havenkantoor Lauwersoog)
•  Wethouder Mariette de Visser heeft een gesprek met een studente voor een afstudeerscriptie over de invloeden van krimp op het onderwijs in de regio (gemeentehuis)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft een vergadering van de Stuurgroep Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (Lauwersoog)
•  Het college gaat  naar de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Groninger Gemeenten met aansluitend de ToogDag Groninger Gemeenten over de rol van lokale media en de lokale overheid (Groningen)

Donderdag 19 mei
Ochtend:
•  Wethouder Mariette de Visser en wethouder Herwil van Gelder hebben een portefeuilleoverleg Jeugd/WMO (Winsum)
Middag:
•  Wethouder Kor Berghuis en wethouder Mariette de Visser hebben overleg met het bestuur van  Dorpsbelangen Hornhuizen (gemeentehuis)
•  Wethouder Mariette de Visser heeft een wethouderbijeenkomst over de dienstregeling 2017 (provinciehuis Drenthe in Assen)

Vrijdag 20 mei
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma heeft een vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Wethouder Mariette de Visser gaat naar de bijeenkomst over de toekomst van de ouderenzorg in Noord Groningen (Zorgcentrum Alegunda Ilberi in Bedum)
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft een vergadering van het Algemeen Bestuur PG&Z Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma heeft een veiligheidsoverleg met de burgemeesters van de provincie Groningen (Groningen)

Maandag 23 mei
Ochtend:
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft overleg met de Onderwijsinspectie (gemeentehuis)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft een vergadering van de Stuurgroep Maatschappelijke Business Case preventieve jeugdbescherming Jeugdbescherming Noord (Assen)
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft overleg over de jeugdbescherming (provinciehuis Groningen)
•  Wethouder Mariette de Visser heeft een portefeuillevergadering Participatie (Winsum)
•  Wethouder Mariette de Visser gaat naar de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur van Ability (Uithuizen)

Dinsdag 24 mei
Ochtend:
•  Collegevergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Wethouder Mariette de Visser en wethouder Herwil van Gelder gaan naar de bijeenkomst 'Privacy in het Sociaal Domein' voor de BMWE-gemeenten
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft een bijeenkomst Programmaraad RIGG (Groningen)
•  Het college heeft spreekuur (gemeentehuis)
Avond:
•  Het college is aanwezig bij de raadsvergadering (gemeentehuis)

Terug naar boven