Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 19-2016)

Gepubliceerd op: 10 mei 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 11 mei
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma brengt een bedrijfsbezoek aan "De Kleine Plantage" te Eenrum
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma plant een Vredesboom nabij het Koningsstategebouw (Not. A.H. Agessingel) in Leens
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft  een vergadering van de VGG-portefeuillehouders Ruimte & Wonen en Milieu, Energie & Mobiliteit met de leden van de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid over de provinciale Omgevingsverordening (provinciehuis Groningen)
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft aansluitend een overleg over de Woningmarktregio op basis van de nieuwe Woningwet (provinciehuis Groningen)
Avond:
•  Burgemeester Koos Wiersma bezoekt de brandweeroefening in Kruisweg

Donderdag  12 mei
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma heeft een overleg met de politie (gemeentehuis)
•  Burgemeester Koos Wiersma heeft een vergadering van de Auditcommissie van de Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Wethouder Mariette de Visser heeft bestuurlijk overleg met de provincie en Rijkswaterstaat over het "Westgat"  (provinciehuis Groningen)
•  Wethouder Mariette de Visser heeft een ontmoeting havenwethouders De Marne, Harlingen en Hollands Kroon: afstemming visserij havens en borgen toegankelijkheid (Heerenveen)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma heeft een gesprek met de hoofdredacteur van RTV Noord (Leens)
•  Wethouder Herwil van Gelder heeft bestuurlijk overleg met bouwstichting Wierden en Borgen (gemeentehuis)
•  Wethouder Herwil van Gelder is aanwezig bij de bijeenkomst van de Programmaraad RIGG (Groningen)

Vrijdag 13 mei
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis heeft een vergadering met het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen (Veendam)
•  Wethouder Herwil van Gelder en wethouder Mariette de Visser hebben een gesprek met de Commissaris van de Koning en gedeputeerde Eikenaar (provinciehuis)
Middag:
•  Het college is aanwezig bij de onthulling van de eerste Verhalenbank van Kiek over Diek door gedeputeerde  Henk Staghouwer. Aansluitend is de traditionele Garnalenparty in het Visserijmuseum (Zoutkamp)
Avond:
•  Wethouder Kor Berghuis is aanwezig bij de ingebruikname van de sportveldverlichting en zonnepanelen bij Tennisvereniging Odivia in Eenrum

Zaterdag 14 mei
•  Wethouder Mariette de Visser is aanwezig bij de 86e officiële opening van de Noordelijke Pinksterkamp Scouting (Marnewaard)

Maandag 16 mei
•  2e Pinksterdag – gemeentehuis gesloten
•  Burgemeester Koos Wiersma ontvangt de Garnalenkoningin in Zoutkamp in het kader van het Pinksterfeest

Dinsdag 17 mei
Ochtend:
•  Collegevergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma is aanwezig bij een gezamenlijk overleg van het DB van de  VGG en  Gedeputeerde Staten plus kennismaking met de Commissaris van de Koning, de heer Paas (provinciehuis Groningen)
•  Het college heeft spreekuur (gemeentehuis)

 

Terug naar boven