Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 18-2018)

Gepubliceerd op: 02 mei 2018

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Vrijdag 4 mei
Avond:
• Collegeleden en raadslid zijn op diverse plaatsen in onze gemeente aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking:
- Burgemeester Koos Wiersma om 19.00 uur in Ulrum
- Wethouder Kor Berghuis om 19.30 uur in Kloosterburen
- Wethouder Anne Marie Smits om 19.00 uur in Eenrum
- Raadslid Jannie Vogel om 19.00 uur in Leens

Maandag 7 mei
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: kennismaking met de nieuwe politiechef Eenheid Noord Nederland (Leens)
• Wethouder Mariëtte de Visser: overleg visserij De Marne (Leens)
• Wethouder Anne Marie Smits: bestuurlijk overleg wethouders wonen met Woningstichting Wierden en Borgen (Leens)

Dinsdag 8 mei
Ochtend:
• College: gezamenlijke collegevergadering BMWE (Uithuizen)
• College: collegevergadering (Leens)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: Stuurgroep herindeling BMWE (Bedum)
• College: spreekuur – week van tevoren aanmelden (Leens)
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Raad van Commissarissen (RvC) Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) (Lauwersoog)
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis: Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) (Lauwersoog)
Avond:
• College: Raadsklankbordgroep (Uithuizen)

Woensdag 9 mei
Ochtend:
• Wethouder Kor Berghuis en wethouder Anne Marie Smits: portefeuillehoudersoverleg ruimtelijk domein (Leens)
• Wethouder Mariëtte de Visser: overleg inzake ICT-project voor scholen in Noord-Groningen van Economic Board Groningen (Loppersum)
Avond:
• College: raadsinformatieavond BMWE (Uithuizen)

Terug naar boven