Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 16-2018)

Gepubliceerd op: 18 april 2018

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 19 april
Ochtend:
• Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering met directies/bestuurders van de Chr. Scholengemeenschap Groningen, het Hogeland College en AOC Terra.(gemeentehuis Leens)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: klassenbezoek Het Hogeland College aan De Marne (gemeentehuis Leens)
• Wethouder Mariëtte de Visser: Bestuurlijk Overleg Noord Groningen WiZ-RMC (Delfzijl)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis: aanwezig bij Presentatie film - Wat spookt er 's nachts rond Borg Verhildersum (Leens)

Vrijdag 20 april
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis: vergadering algemeen bestuur Regio en Toekomstperspectief (Groningen)

Maandag 23 april
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Anne Marie Smits: portefeuillehoudersoverleg  Sociaal Domein (Winsum)
Avond:
• College: Informatie avond snel internet (Leens)

Dinsdag 24 april
Ochtend:
• College: gezamenlijke collegevergadering BMWE (Bedum)
• College: collegevergadering (Leens)
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser:  aanwezig plus welkomstwoord bijeenkomst over Taalhuizen in BMWE met ketenpartners (Winsum)
• Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering Subregionale zorgtafel (Winsum)
• College: spreekuur (Leens)
Avond:
• College: raadsvergadering (gemeentehuis Leens)

Woensdag 25 april
Ochtend:
• Wethouder Anne Marie Smits: bezoek aan peuterspeelzalen in De Marne
• Burgemeester Koos Wiersma, wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Anne Marie Smits: vergadering Verbinding Sociaal Domein, Openbare Orde en Veiligheid (Eemsmond)
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis: vergadering Noordelijk Pinksterkamp Marnewaard met gedeputeerde Staghouwer (provinciehuis Groningen)
• Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering stuurgroep Middag (Zuidhorn)
Avond:
• College: raadsinformatieavond BMWE-gemeenten over financiën jeugdzorg en uittreding/positionering GGD (Winsum)

Terug naar boven