Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 14-2016)

Gepubliceerd op: 05 april 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 6 april
• Vandaag is het Referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.
Ochtend:
• Wethouder heeft Herwil van Gelder een vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten (Uithuizen)
Middag:
• Wethouder Herwil van Gelder heeft overleg over de ontwikkelingen op Lauwersoog (Havenkantoor Lauwersoog)

Donderdag 7 april
Middag:
• Wethouder Mariette de Visser gaat naar de bijeenkomst 'Spoor 3' Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Economie voor de DEAL-gemeenten (Eemshaven)
• Wethouder Herwil van Gelder brengt een bezoek aan Ulrum in het kader van particuliere woningverbetering (Noorderstraat Ulrum)
Avond:
• Vanaf 19.00 tot 19.45 uur worden omwonenden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp Realisatie Geïntegreerd Kind Centrum in Leens (gemeentehuis)
• Het college is aanwezig bij de openbare raadsinformatieavond waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van een Geïntegreerd Kind Centrum in Leens (gemeentehuis)

Vrijdag 8 april
Ochtend:
• Wethouder Herwil van Gelder heeft een Bestuurlijk Overleg wethouders Jeugd over jeugdhulp (Groningen)
Middag:
• Wethouder Herwil van Gelder heeft een overleg 'Veiligheid en Zorg in de Regio' (Stadhuis Groningen)
• Wethouder Herwil van Gelder heeft een bestuursvergadering van de Kopgroep Bibliotheekwerk met de gedeputeerde over de inhoud van het bibliotheekwerk (Stadhuis Groningen)
• Wethouder Herwil van Gelder gaat naar de Van der Wielenlezing 2016 over 'Decentralisaties en het dilemma van de dubbele verlangens' (Beetsterzwaag)
• Wethouder Mariette de Visser gaat naar een lezing over 'Overheidsparticipatie' (provinciehuis Groningen)

Zaterdag 9 april
Avond:
• Wethouder Kor Berghuis woont de jaarlijkse muziekuitvoering van muziekvereniging St. Caecilia bij (Kronkelhoes in Kloosterburen)

Maandag 11 april
Ochtend:
• Wethouder Herwil van Gelder en wethouder Mariette de Visser hebben een portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein (Bedum)
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis heeft een bestuurlijk overleg Veiligheid, Toezicht en Handhaving (provinciehuis Groningen)

Dinsdag 12 april
Ochtend:
• Collegevergadering (gemeentehuis)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma heeft een overleg met de Begeleidingscommissie Validatieonderzoek (Groningen)
• Het college heeft spreekuur (gemeentehuis)
Avond:
• Het college gaat naar de startbijeenkomst open overleg Arhi-procedure (provinciehuis Groningen)

Terug naar boven