Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 12-2017)

Gepubliceerd op: 23 maart 2017

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 23 maart
Middag:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering Dagelijks Bestuur Werkplein Ability (Uithuizen)
•  Wethouder Kor Berghuis: vergadering Dagelijks Bestuur Afvalbeheer Noord-Groningen (Usquert)
•  Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Herwil van Gelder: vergadering Algemeen Bestuur Werkplein Ability (Uithuizen)
Avond:
•  College: Congres BMWE-gemeenten over Visievorming Nieuwe Gemeente (Rietland in Zuidwolde)

Vrijdag 24 maart
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis: vergadering LTO De Marne (gemeentehuis)
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Dagelijks Bestuur PG&Z Veiligheidsregio Groningen (Groningen)|
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: bestuurlijk bovenregionaal overleg RIGG (Groningen)

Zaterdag 25 maart
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis: Compostdag Afvalbeheer Noord-Groningen (Usquert)
Avond:
•  Wethouder Kor Berghuis: Benefietavond Stamppot4Lennard t.b.v. het Ronald McDonald Kinderfonds (Schierstee in Wehe-den Hoorn)

Maandag 27 maart
Middag:
•  Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Herwil van Gelder: portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein (Winsum)
•  Wethouder Herwil van Gelder: overleg gemeenten en Wierden en Borgen over Investeren in Wonen en Zorg (Uithuizen)

Dinsdag 28 maart
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: bestuurlijk overleg met Waterschap Noorderzijlvest (gemeentehuis)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: kennismaking en overleg met de directeur van de Gereformeerde basisschool de Handpalm (Leens)
•  Het college heeft spreekuur (gemeentehuis)
Avond:
•  College: raadsvergadering (gemeentehuis)

Woensdag 29 maart
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis: overleg met Huis voor de Sport over verduurzaming (gemeentehuis)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: overleg met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over ontwikkelingen in de Ouderenzorg Noord-Groningen (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis: overleg met het bestuur van de Motorclub Eenrum (gemeentehuis)

Terug naar boven