Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 11-2018)

Gepubliceerd op: 13 maart 2018

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 15 maart
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Routebureau Groningen (Hoogkerk)
• Wethouder Kor Berghuis en wethouder Mariëtte de Visser: projectgroep Middelen BMWE (Bedum)
• Wethouder Mariëtte de Visser: informatiemarkt zorgaanbieders (Onderdendam)
• Wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehoudersoverleg Wmo (Delfzijl)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: politieoverleg (Leens)
• Wethouder Kor Berghuis: portefeuillehoudersoverleg buitendiensten BMWE-gemeenten (Bedum)
• Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering dagelijks bestuur Werkplein Ability (Uithuizen)
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering dagelijks bestuur Vereniging van Groninger Gemeenten (Ten Boer)
• Wethouder Mariëtte de Visser: bestuurlijk overleg collectief personenvervoer Noord-Groningen (Uithuizen)
Avond:
• College: openbare raadsinformatieavond over snel internet provincie Groningen (Leens)

Vrijdag 16 maart
Ochtend:
• Wethouder Mariëtte de Visser: installatie nieuwe adviesraad Wmo/jeugd (Winsum)
• Wethouder Anne Marie Smits: vergadering algemeen bestuur Publieke Gezondheid&Zorg (Groningen)
• Wethouder Anne Marie Smits: overleg bestuur Herstel erfgoed De Marne (Leens)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis: vergadering algemeen bestuur Regio en Toekomstperspectief (Groningen)

Zaterdag 17 maart
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser: bezoek aan Open Huis van De Kameleon (Leens)

Zondag 18 maart
•  Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Anne Marie Smits: bezoeken de Kunst aan huis Atelierroute Lauwersland (Engwierum)

Maandag 19 maart
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser: decentraal overhedenoverleg vaardiensten Waddengebied (Holwerd)
• Wethouder Anne Marie Smits: vergadering stuurgroep Waddenkustopgave (Groningen)

Dinsdag 20 maart
Ochtend:
• College: gezamenlijke collegevergadering BMWE (Pieterburen)
• College: collegevergadering (Leens)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Mariëtte de Visser: vergadering stuurgroep herindeling BMWE-gemeenten (Winsum)
• College: spreekuur (Leens)

Woensdag 21 maart
• Wethouder Kor Berghuis, wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Anne Marie Smits: hebben zitting op een stembureau voor het landelijke referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, de zogenaamde sleepwet.
• Burgemeester Koos Wiersma: bezoekt de stembureaus in de gemeente De Marne.
• Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering subregionale tafel zorgvastgoed (Bedum)

Terug naar boven