Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 11-2017)

Gepubliceerd op: 15 maart 2017

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 16 maart
Ochtend:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten en bestuurlijk overleg Waddeneilanden (Harlingen)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Bestuurlijke Regiegroep Veilig Thuis (Groningen)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: bestuurlijk overleg Platform Visserij (Utrecht)
Avond:
•  College: raadsinformatieavond over ICT BMW-gemeenten (gemeentehuis)

Vrijdag 17 maart
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: bestuursvergadering Vereniging van Groninger Gemeenten (Ten Boer)
Middag:
•  Wethouder Herwil van Gelder: overleg Kerstvloed 1717 (Groningen)

Maandag 20 maart
Middag:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: kennismaking en overleg met de directeur van de PC basisschool Ichthus (Zoutkamp)

Dinsdag 21 maart
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Mariëtte de Visser: Stuurgroep Herindeling BMWE (Leens)
•  Het college heeft spreekuur (gemeentehuis)
Avond:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering Raad van Advies Waddenzeehavens Structuurvisie Waddenzee (Oranjewoud)

Woensdag 22 maart
Ochtend:
•  Wethouder Kor Berghuis: Boomplantdag (Wehe-den Hoorn)
•  Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst project Jeugd van de VNG (Veenendaal)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehoudersoverleg Ommelander Samenwerkingsmodel (WMO) (Scheemda)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: Boomplantdag (Zuurdijk)

Terug naar boven