Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 10-2018)

Gepubliceerd op: 08 maart 2018

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 8 maart
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Bomenwacht Groningen (Groningen)
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser: officiële opening vrouwenopvang Groningen Het Kopland (Groningen)
• Burgemeester Koos Wiersma: bestuurlijke stuurgroep Nationaal Coördinator Groningen ('t Zandt)
• Wethouder Kor Berghuis: overleg met TWENTS (Groningen)
• Wethouder Mariëtte de Visser: stuurgroep middag (herindeling Westerkwartier/gedeelte gemeenten Winsum) (Zuidhorn)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering BGO BMWE-gemeenten(Uithuizen)
• College: raadsklankbordgroep BMWE-gemeenten (Uithuizen)

Vrijdag 9 maart
Ochtend:
• Wethouder Mariëtte de Visser: officiële opening NL Doet bij DoeZoe (Leens)
• Wethouder Kor Berghuis: NL Doet: landgoed Borg Verhildersum (Leens)
• Wethouder Anne Marie Smits: presentatie Eindrapport Taskforce Sturing op uitgaven Jeugdhulp (Groningen)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma en Kor Berghuis: bijeenkomst AB Regio en Toekomstperspectief (Groningen)

Zaterdag 10 maart
Ochtend:
• Wethouder Kor Berghuis: NL Doet: Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden (Lauwersoog)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: bezoek delegatie gemeente De Marne aan de Kohlfahrt van de partnergemeente Dötlingen (Dötlingen Duitsland)
• Wethouder Kor Berghuis: openen/activeren AED (Warfhuizen)

Maandag 12 maart
Ochtend:
• Wethouder Kor Berghuis, wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Anne Marie Smits: stuurgroep Werken aan de Dorpen (#WadD) (gemeentehuis)
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Anne Marie Smits: portefeuillehoudersoverleg  Sociaal Domein (Bedum)|
• Burgemeester Koos Wiersma: overleg herindeling BMWE-burgemeesters/gemeentesecretarissen (Warffum)
• Wethouder Mariëtte de Visser: overleg over zorgvastgoed en tijdelijke huisvesting BMWE-gemeenten (Bedum)
• Wethouder Kor Berghuis en wethouder Anne Marie Smits: themabijeenkomst Toeristisch Groningen Waterrecreatie/Marrekrite. Wethouder Anne Marie Smits is spreker op de bijeenkomst (Garnwerd)

Dinsdag 13 maart
Ochtend:
• College: gezamenlijke collegevergadering BMWE (Pieterburen)
• College: collegevergadering (Leens)
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser: overleg inzake statushouders en het Werkplein (Winsum)
• College: spreekuur (Leens)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma: presidiumvergadering (Leens)

Woensdag 14 maart
Ochtend:
• College: overleg met het college van de gemeente Schiermonnikoog (Schiermonnikoog)

Terug naar boven