Aardbevingen en schademelding


Schademelding

In 2018 is een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen ingevoerd. Vanaf 1 maart 2018 kan iedere bewoner met een melding van nieuwe schade, of met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedaan, terecht bij de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen (TCMG). De Commissie functioneert niet alleen onafhankelijk van NAM, maar ook onafhankelijk van het kabinet en decentrale overheden. De Commissie wordt bij haar taken ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zorgt vanaf dat moment voor de praktische uitvoering van het protocol.

Schade melden tot 1 maart 2018

Tot 1 maart kunnen gedupeerden terecht bij CVW: https://www.centrumveiligwonen.nl (zie online schadeformulier).

Telefoonnummer voor (vragen over) schademeldingen: 0800 289 66 36 (gratis), bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur, 7 dagen per week.
Bezoekadres TCMG:Techniekweg 1, 9601 MD Hoogezand.

Schade melden na 1 maart 2018

Kijk voor meer informatie over het nieuwe schadeprotocol op: www.rijksoverheid.nl/schadedoorgaswinning.

Klachten over schadeafhandeling

De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van uw schadeclaim door NAM of CVW. De Onafhankelijke Raadsman bekijkt individuele klachten en probeert waar mogelijk te bemiddelen. Op http://www.onafhankelijkeraadsman.nl/ kunt u lezen of u in aanmerking kunt komen voor zijn diensten.

Heeft u nog vragen of mist u een organisatie die ook van nut kan zijn voor inwoners? Laat het weten via gaswinning@demarne.nl

Wat moet ik doen bij een aardbeving?


Is er meer aan de hand dan alleen schade?

Soms spelen er allerlei extra problemen spelen die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat dan vaak om een stapeling van problemen: medische, psychische en/of sociale problemen, soms ook economische problemen, waardoor de schade aan het huis de druppel is die de emmer doet overlopen.

Daarom is er het Vangnet voor Bijzondere Situaties als gevolg van aardbevingen in Groningen.

Datum laatste wijziging: 20 november 2018.

Terug naar boven