Actueel

 
Activiteitenlijsten college van B&W

De leden van het college worden regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van activiteiten in de gemeente, of voor het verrichten van officiële handelingen. De collegeleden gaan graag op deze uitnodigingen in wanneer hun agenda dit toelaat, omdat het uitgelezen momenten zijn waarop zij inwoners kunnen ontmoeten en spreken.

Een greep uit de bezoeken en ontvangsten van het college vindt u op de pagina Activiteitenlijsten college van B&W.

Advertenties Ommelander

Wekelijks vindt u in de Ommelander Courant alle gemeentelijke informatie over wegafsluitingen, plannen, verleende vergunningen, raadsvergaderingen, etc. U kunt hier deze publicaties downloaden in pdf-formaat.

Dossiers

In de loop der tijd blijken bepaalde onderwerpen steeds vaker nieuwsberichten op te leveren. Deze zijn door ons nu gebundeld in zgn. nieuws-dossiers, zoals bijv. "Dossier N361" en "Dossier winkelcentrum Leens".

Nieuwsberichten

Op de pagina Nieuwsberichten treft u de algemene nieuwsberichten aan gesorteerd op publicatiejaar en -maand. Kijk voor meer specifieke nieuwsberichten bij de zgn. "Dossiers".

Officiële bekendmakingen

Op de pagina Officiële bekendmakingen treft u de officiële bekendmakingen van de gemeente aan vanaf oktober 2011 zoals we ze ook in de Ommelander publiceren.

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden of er in uw postcodegebied bijvoorbeeld nieuwe vergunningen zijn aangevraagd of verleend, dan kunt u zich hiervoor op de website van Overheid.nl aanmelden:

Berichten over uw buurt

Op die website vindt u ook onze oudere bekendmakingen. Ook kunt u de Bekendmakingen-app downloaden voor iOS of Android:

Vind het op Google play

Download in de App Store

RSS-feed website gemeente De Marne

RSS is een hulpmiddel waarmee (nieuws)berichten van websites worden getoond op andere websites of in aparte programma's. Met één muisklik kunt u vervolgens het complete nieuwsbericht lezen op de oorspronkelijke site zelf.

Ook zijn er apps beschikbaar voor smartphone en tablet. De nieuwsberichten van onze website kunt u op die manier lezen door u te abonneren op https://www.demarne.nl/nieuws-rss.

Ruimtelijke plannen online

In een ruimtelijk plan staat wat je mag bouwen en hoe je een perceel of een gebouw mag gebruiken. Het bestemmingsplan is het bekendste voorbeeld van zo’n plan. De viewer op de volgende pagina laat alle digitale ruimtelijke plannen van de gemeente De Marne zien.

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: https://get.adobe.com/flashplayer/.

Ruimtelijke plannen van rijk en provincie vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Twitter

U vindt de gemeente De Marne sinds oktober 2010 op Twitter als @GemDeMarne. Op dit moment zetten we dit account alleen nog in voor eenrichtingsverkeer: we plaatsen er persberichten en een enkele mededeling. Voor meer achtergrondinformatie kunt u op deze pagina terecht.

Vacatures bij de gemeente

Indien er vacatures zijn bij de organisatie zijn deze op de hier vermelde pagina te vinden.

Werk aan de weg in De Marne

Op de pagina Werk aan de weg in De Marne en verkeersbesluiten treft u actuele informatie aan over werk aan de weg door gemeente en provincie, maar met name over de gemeentelijke wegen.

Hiernaast vindt u een link naar een pagina op de website van de provincie Groningen, met specifieke informatie over wegwerkzaamheden aan provinciale wegen zoals de N361: Website provincie Groningen.

Datum laatste wijziging: 08 mei 2017.

Terug naar boven