Contact met de gemeente


Formele correspondentie niet via e-mail!

Formele correspondentie met de gemeente kunt u momenteel nog niet via e-mail voeren. Dat is bij gemeente De Marne nog niet geregeld. Het versturen van bijvoorbeeld vergunningaanvragen, officiële klachten of bezwaarschriften moet dus nog steeds ‘gewoon’ op papier per brief gebeuren. Daarom hebben wij ons centraal e-mailadres bewust niet op de website geplaatst. Via het algemeen e-mailformulier kunt u wel informele mail aan ons sturen.

Klachten taakveld Beheer (meldingen openbare ruimte)

Bij taakveld Beheer kunt u terecht met klachten, opmerkingen, suggesties of wensen die gaan over bijvoorbeeld wegenonderhoud, groenonderhoud, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc. U kunt dit online doorgeven via Klacht over openbare ruimte indienen in de Gemeentewinkel. Dit kan ook via het centrale telefoonnummer van het gemeentehuis: (0595) 575 500 tijdens kantooruren.

Voor dringende zaken over wegenonderhoud, groenonderhoud, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc. buiten kantooruren kunt u bellen met
06 - 55 84 1151.

Adressen en telefoonnummers gemeentehuis

• postadres gemeente: postbus 11, 9965 ZG Leens
• bezoekadres gemeentehuis: R. Ritzemastraat 2, Leens
• telefoon gemeentehuis: (0595) 575 500  tijdens kantooruren:
 - maandag t/m donderdag 8.00-12.00 uur en 12.30-16.00 uur.
 - vrijdag: 8.00-12.00 uur.
• fax gemeentehuis: (0595) 571 249
• voor dringende zaken over wegenonderhoud, groenonderhoud, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc. buiten kantooruren: 06 - 55 84 1151.
openingstijden: zie pagina Openingstijden
routeplanners: zie pagina Plattegronden en routeplanners
digitale gemeentegids: zie Digitale gemeentegids

Sociale Zaken en Werk (Werkplein Ability) in gebouw De Beurs te Winsum

De gezamenlijke afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeenten De Marne, Bedum en Winsum is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw De Beurs, Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum (bij het NS-station). Meer informatie over hun dienstverlening vindt u op de eigen website van het Werkplein Noord-Groningen.

Ontvangstbevestiging en afhandeling ontvangen e-mail

Het protocol “gebruik computernetwerk, internet en e-mail” regelt dat uw e-mail die binnenkomt op het centrale e-mailadres van de gemeente binnen 4 werkdagen na binnenkomst moet worden beantwoord. Dit is bij voorkeur een inhoudelijke reactie. Als een inhoudelijke reactie binnen deze termijn niet mogelijk is, geven wij in de reactie ten minste aan wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Datum laatste wijziging: 18 augustus 2017.

Terug naar boven