Colofon en proclaimer

Deze website verschijnt onder verantwoordelijkheid van de redactieraad Website van de gemeente De Marne (met name Gerda Stavasius, webredacteur, en Folkert Voos, webmaster/contentbeheerder).

Ontwerp en CMS

Ontwerp website, CMS en Gemeentewinkel (productencatalogus): GemeenteOplossingen te Groningen.

Fotografie

Eigen collectie gemeente De Marne.

Auteursrechten

Alle beeld- en tekstmateriaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Overname in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente De Marne.

Proclaimer

De gemeente De Marne is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt daarvoor het algemene e-mailformulier gebruiken. Wij zullen uw melding zo spoedig mogelijk behandelen en indien nodig actie ondernemen.

Privacystatement

Het bezoek aan de websites van de gemeente De Marne kan geheel anoniem plaatsvinden.

Gemeente De Marne verzamelt geen namen of andere persoonlijke gegevens van bezoekers die kunnen leiden tot identificatie van een persoon, tenzij u ervoor kiest deze gegevens (actief) aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door gebruik te maken van de formulieren op onze websites.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente De Marne overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

banner mijnprivacy.nl

Toegankelijkheid

De gemeente besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel webrichtlijnen.

Wij streven ernaar dat deze webomgeving per 15 februari 2013 toegankelijk is volgens de Webrichtlijnen Prioriteit 1 en per 1 januari 2015 volledig webrichtlijnenproof is. Op dit moment zullen er dus nog situaties zijn waarin onderdelen nog niet conform de gestelde toegankelijkheidseisen functioneren. In de zogenoemde Zelfverklaring kunt u lezen op welke punten onze website nog niet aan de eisen voldoet en op welke termijn dit verholpen wordt.

Zelfevaluatie

Gemeente De Marne kiest ervoor de website zelf te toetsen op de normen van de Webrichtlijnen. De website kan ook getoetst worden door een onafhankelijk expertisebureau. Dit brengt echter jaarlijks aanzienlijke kosten met zich mee. In plaats daarvan is besloten de toetsing zelf uit te voeren. Het niet door een externe partij laten toetsen van www.demarne.nl betekent niet dat deze website niet toegankelijk is. Integendeel: gemeente De Marne werkt doorlopend aan haar website om de toegankelijkheid te verbeteren.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele mede-bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt een melding doen door een mail te sturen met behulp van het hiernaast staande webformulier Algemeen reactieformulier. Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browsersoftware u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding zal in onderzoek genomen worden en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.

Opmerkingen?

Heeft u opmerkingen over onze website, zoals het doorgeven van gebroken links, of onjuistheden in teksten, etc. dan kunt u gebruik maken van het e-mailformulier aan de rechterkant van deze pagina.

Datum laatste wijziging: 03 december 2014.

Terug naar boven